MİSYONUMUZ
“Bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımına en üst düzeyde katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası platformda saygın bir eğitim, araştırma ve ışık saçan, toplumu aydınlatan bir kurum olma”yı kendi misyonu sayan üniversitemizin bir birimi olan Başkanlığımız, Üniversitemizin hedefine ulaşmasında destek hizmetleri birimi olarak çalışmalarını çağın gereği süratli, zamanında ve doğru olarak görevini yürütmektedir. Başkanlığımız, Üniversitemiz misyonu gereği Eğitim-Öğretimin daha verimli ve etkin sürdürülmesini sağlamak için Teknolojik imkanlarla donanmış çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtabilen, Üniversite içerisinde bilgi ve beceri, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla elinde bulunan kaynakları en iyi kullanan ve verdiği hizmet (Satınalma, Tahakkuk, Taşınır Kayıt Kontrol, Park ve Bahçeler, Maaş, Destek Hizmetleri Şubeleri) ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Birimlere sağlayarak eğitim-öğretimdeki sürekliliği ve verimliliği artırıcı çalışmalara doğrudan yardımcı olan bir Başkanlık olarak stratejik plan hedeflerine ulaşmak gayreti içindedir.

VİZYONUMUZ
 
Vizyonumuz “Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmaktır.”
Üniversitemizin vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunmasındaki vizyonunu yerine getirebilmesinde Başkanlığımız yasal olarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde  sağlamayı amaç edinmiş olup bu çerçevede vizyonunu belirlemiştir.
Başkanlığımız amacına ulaşmak için birlik, beraberlik ve takım olabilme adına  azami ölçüde çaba sarf etmiş, bununla birlikte TS EN ISO 9001:2008 kalite standartları çerçevesinde yeniden yapılanarak Üniversitemize daha faza katma değer kazandırmak için çalışmalarına hız vermiştir.

ENVANTER TAKİP OTOMASYON SİSTEMİ

 
 

  


  
 

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Yenişehir Kampüsü 63300 ŞANLIURFA
 
Tel:0 414 318 30 24
 
Fax:0 414 318 31 95

E-Posta : hruimi@harran.edu.tr

Fatura Adresi:Harran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Yenişehir Kampüsü 63300 ŞANLIURFA
Vergi Dai:Topçumeydanı  
Vergi No:4580517385