Personel Adı-Soyadı
 

Görevi
 

Telefon
 

E-Mail Adresi
 

Ahmet TAŞ

Daire Başkanı V.

3023

atas@harran.edu.tr

Ahmet CANTOSUN Şube Müdürü 3079 ahmetcantosun@harran.edu.tr
Osman KOCAOĞLU

Şube Müdürü V.

3083

osmankocaoglu@haran.edu.tr

Yavuz SAYGILI

Memur

3080

yavuzsaygili@harran.edu.tr

Mehmet Selim CANDAN Memur 2073 scandan@harran.edu.tr
Ömer HANCIOĞLU

Bilgisayar İşletmeni

3081

hancıoglu@harran.edu.tr

M. Şükrü SÜLÜ

Hizmetli

3024

msulu@harran.edu.tr

Cuma YON

Hizmetli

2079

cumayon6363@harran.edu.tr

Veysel ÇAPA Hizmetli 2074 vcapa@harran.edu.tr
Mehmet ÜNALAN Hizmetli 2454 63mehmetunalan@harran.edu.tr
Nimet BİNER Hizmetli 3000 nimetbiner@harran.edu.tr
Bozan KERMELİ İşçi 3000 bkermeli@harran.edu.tr
Mehmet DEMİR İşçi 2253 demir@harran.edu.tr