HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
LOJMAN BAŞVURU İLANI
 
Üniversitemiz Osmanbey, Eyyübiye ve Akçakale yerleşkelerinde boş ve boşalacak olan konutların sıra tahsisli olarak dağıtımı yapılacak olup, ilana çıkılacak sıra tahsisli konutların listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Harran Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesinin 8’inci maddesinin 3/a fıkrası “Osmanbey ve Eyyübiye kampüslerinde bulunan sıra tahsisli konutların %80’i akademik personele, %20'si idari personele sıra tahsisli olarak ayrılır” hükmü gereğince  tahsis işlemi yapılacaktır. Mevcut lojmanlarda idari personel kotası dolu olup, ancak Harran Üniversitesinin Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesinin 8’inci maddesinin 3/b fıkrası “Kamu zararı oluşmaması için konutlar boş kaldığı takdirde Konut Tahsis Komisyonu, idari ve akademik personel ayrımı yapmaksızın boş veya boşalacak konutları tahsis etme yetkisine sahiptir” hükmü gereğince idari personele de konut tahsisi yapılabilecektir.
Konut başvuruları 13/09/2022-23/09/2022 tarihleri arasında  https://lojman.harran.edu.tr/  adresinden online olarak alınacaktır. Sıra tahsisli konut talep eden personel, online başvuru sonunda oluşan Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi’ni Personel Daire Başkanlığına onaylattıktan sonra İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir. Harran Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi esas alınarak puan sıralamasına göre konut tahsisi yapılacaktır.
                                                               
BOŞ KONUTLAR
S No Kampüs Adı No Yüzölçüm Oda Sayısı
1 Akçakale B BLOK 4 120 4
2 Akçakale B BLOK 1 120 4
3 Osmanbey N BLOK 5 129 4
4 Osmanbey K BLOK 5 129 4
5 Osmanbey E BLOK 1 103 3
6 Osmanbey M BLOK 1 127 4
7 Osmanbey H BLOK 4 129 4
8 Osmanbey N BLOK 6 129 4
9 Eyyübiye C BLOK 9 109 3
BOŞALACAK KONUTLAR
1 Eyyübiye B BLOK 2 109 4
2 Osmanbey N BLOK 3 129 4
 
Not 1: https://lojman.harran.edu.tr/ adresinden online olarak başvuru yapılabilmesi için @harran.edu.tr uzantılı mail adresinin olması ve bu mail adresinin Personel Bilgi Sisteminde (PBS) kayıtlı olması gerekmektedir.
Not 2: Tahsis yapıldıktan sonra 15 günlük yasal süre içerisinde yerleşilmeyen konutlar puan sıralaması dikkate alınarak sıradaki başvuru sahibi personele tahsis edilecektir.
Not 3: Konut talebi esnasında talep sahiplerinden, kamu konutunun bulunduğu il veya ilçenin mücavir alan sınırları içinde veya dışında konut isteğinde bulunanların kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve konutta beraber oturacağı aile fertlerinin oturmaya elverişli konutunun olup/olmadığına dair  https://webtapu.tkgm.gov.tr/  sisteminden alacakları belgeyi ibraz etmeleri istenir. Söz konusu belgeyi ibraz etmeyenlerin başvuruları kabul edilmez.
Not 4: Lojmanların elektrik, su ve doğalgaz tüketimleri;
-Osmanbey ve Akçakale lojmanlarının elektrik abonelikleri olmadığından, elektrik tüketimi lojmanlara bağlı olan süzme sayaç üzerinden ölçülerek faturalandırma, Kuruma gelen faturadaki birim fiyat üzerinden yapılmaktadır.
-Osmanbey Kampüsü lojmanlarının doğalgaz abonelikleri konut tahsis edilen personel tarafından yapılmakta olup, faturalandırmayı ilgili kurum (Aksa Doğalgaz)  yapmaktadır.
-Osmanbey Kampüsü lojmanlarının su abonelikleri olmayıp, su tüketim bedelleri lojman kira ücretine dahil edilmektedir.
-Eyyübiye Kampüsü lojmanlarının elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri konut tahsis edilen personel tarafından yapılmakta olup, faturalandırmayı ilgili (Dedaş, Aksa Doğalgaz, Belediye) kurumlar yapmaktadır.
 
Başvuru için tıklayınız.

ENVANTER TAKİP OTOMASYON SİSTEMİ

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Osmanbey Kampüsü 63300 ŞANLIURFA
 
Tel:0 414 318 30 24
 
Fax:0 414 318 31 95

E-Posta : hruimi@harran.edu.tr

Fatura Adresi:Harran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Mardin yolu üzeri 18. km Osmanbey Kampüsü  Rektörlük binası kat:2 63300 ŞANLIURFA
Vergi Dai:Topçumeydanı  
Vergi No:4580517385