Cebrail SARUHAN
Şube Müdürü

Tel:
0414 318 30 79
E-Posta: csaruhan@harran.edu.tr
 
Mehmet GÜLLE
Memur
(DMO-Doğrudan Alım)


Tel: 0 414 318 3000-2079
Fax: 3195
E-Posta:mehmetgulle@harran.edu.tr


 
Erkan YAĞAN
Memur
(Satın Alma-İhale)
Tel:
2250
Fax: 3195
E-Posta: erkanyagan@harran.edu.tr

 
Yavuz SAYGILI
Memur
(Satın Alma-İhale)

Tel:3080
Fax:3195
E-Posta: yavuzsaygili@harran.edu.tr

Cuma YON
Hizmetli
(DMO-Doğrudan Alım)


Tel: 0 414 318 3000- 2079
Fax:3195
E-Posta: cumayon6363@harran.edu.trMehmet ÜNALAN
Hizmetli
(Satın Alma-İhale)

Tel:
0 414 318 30 00 -22 50
E-Posta: 63mehmetunalan@harran.edu.tr 
 

GÖREVLERİMİZ
  1. Satınalma Servisinde yapılan tüm işlerin zamanında yapılmasını ve düzenli bir şekilde yürütülmesini Sağlamak.
  2. Satınalma Servisinde görevli personelin disiplinli ve koordineli çalışmalarını sağlamak.
  3. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının bütçesinden satın alınması gereken tüm satın alma işlerini yapmak.
  4. Üniversitemize ait tüm birimlerinin demirbaş, makine-teçhizat, bilgisayar, yazılım, donanım satın alımları yapılarak bunlara ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek.
  5. Üniversitemize ait tüm birimlerinin temizlik, büro malzemesi ve demirbaş ihtiyaçlarının Devlet Malzeme Ofisinden, Avans ve Kredilerin açılması yoluyla alınacak olan malzemelerin DMO dan ya da DMOda bulunmayan malzemelerin ilgili firmalardan temin edilmesi sonucu Üniversitemiz depolarına teslim edilmesini sağlamak.
  6. Yangından korunma malzemeleri ile ilgili olarak Üniversitemiz tüm birimleri için yangın söndürme cihazları alımı, doldurulması ve bakımlarının yaptırılması ihale işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  7. Üniversitemize ait taşınmazlarından kiraya verilenlerin kiralama işlemlerini, irtifak hakkı verilenlerin ise irtifak hakkı işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
  8. Yılı bütçeleri ile ödenekleri toplu olarak verilen bütçe tertiplerindeki ödeneklerin detay   programlarını hazırlamak ve ihtiyacın türüne göre alımlarını gerçekleştirmek.
  9. Satınalma Şube Müdürü tüm hizmetlerinden dolayı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanına karşı sorumludur.